Gratis energie van de zon

Een zonnepaneel zet de energie van de zon om in energie die u kan gebruiken in uw huis. Vanuit een zonnepaneel wordt er stroom gegenereerd. Deze wordt omgezet door een omvormer. Hierna kunt u deze energie gebruiken om bijvoorbeeld uw wasmachine te voorzien van stroom. En als u teveel stroom opwekt, dan kunt u deze stroom terug leveren volgens de saldering regeling.

Wat is salderen?

Wanneer een consument zelf duurzame energie opwekt via zonnepanelen, gebruikt hij niet altijd alle stroom die zijn panelen opwekken. De consument kan deze energie dan ‘terug leveren’ aan het net. Op de energierekening staat hoeveel energie hij geleverd heeft gekregen van zijn energieleverancier. Daarvan wordt de energie afgetrokken die hij heeft terug geleverd. Deze som heet salderen. Mede hierdoor is duurzame energie opwekken financieel aantrekkelijk.

De salderingsregeling van zonne-energie versobert vanaf 2025. Zijn zonnepanelen na die tijd nog wel rendabel?

De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2025. Dat is 2 jaar later dan gepland (het zou eerst in 2023 ingaan). Volgens het nieuwe plan mag je vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2031 kan je niets meer salderen.

Wanneer de afbouw ook van start gaat: investeren in zonnepanelen blijft een goed idee.

Infographic over wat zonnepanelen in geld opbrengen. Na 7 jaar heb je de panelen terugverdiend.

Is zonne-energie nu nog wel rendabel?

De kosten van zonne-energie dalen, het rendement neemt toe. Dat is dus nog steeds goed nieuws voor wie zonnepanelen wil aanschaffen. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt momenteel tussen de 3 en 10 jaar. Zonder salderen is de terugverdientijd 14 jaar. Daarnaast beloont de overheid de aanschaf van duurzame energie-oplossingen met subsidiemaatregelen met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Investeringssubsidie duurzame energie

In 2022 is € 290 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Dit budget is op 18 oktober verhoogd (met € 62 miljoen naar € 290 miljoen). Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022 30 miljoen budget beschikbaar. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar.